DFS Sedliska


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Kto sme?

Sme žiaci prvého až štvrtého ročníka. Je nás v tomto školskom roku 20 ( 11 dievčat a 9 chlapcov ). Stretávame sa každú stredu o 13.00 h v priestoroch našej školy. V repertoári máme predovšetkým ľudové hry, riekanky, piesne, zvykoslovie i jednoduché tance zo Zemplína, ale oboznamujeme sa aj s folklórom iných regiónov Slovenska. Najviac sa tešíme, keď to, čo nacvičíme, môžeme aj ukázať. Našimi najvďačnejšími divákmi sú naši rodičia, starí rodičia a ostatní obyvatelia obce. Preto nás každoročne môžu vidieť na vystúpeniach pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, na Slávnostiach remesiel a Mikulášskej oslave.

4.4.2009 Detský veniec krásy
V sobotu 4. apríla 2009 sa uskutočnila v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov z nášho okresu. Organizátori tohto podujatia, ktorými boli Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou sa postarali o jej hladký priebeh a spokojnosť všetkých zúčastnených súborov. A nebolo ich málo. Zúčastnilo sa ich päť. DFS pri ZŠ Sedliská, DFS Obličok pri ZŠ Hanušovce (2 tance)
DFS Bystranček pri ZŠ Bystré (2 tance), DFS Ondavka pri Obecnom úrade Hencovce (2 tance), DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou (2 tance)
O tom, ktoré detské folklórne súbory postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať začiatkom mája v Raslaviciach, rozhodla odborná porota v zložení: Mgr. art. Pavel Bútor z Bratislavy, Milan Hvižďák a Mgr. art. Peter Cicák z Michaloviec.
Postupujúcimi sa stali dva kolektívy: DFS pri ZŠ Sedliská, ktorý získal Cenu za spracovanie detských tanečných hier a DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou držiteľ Ceny za úspešné spracovanie témy "Na śľivočki".
Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty súťažná prehliadka splnila svoj účel. Bola na vysokej interpretačnej a umeleckej úrovni.


Copyright to Stuartus 2008 | matejs@mail.t-com.sk

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu